රුසියානු සමූහාණ්ඩුවට අයත් යුධ නෞකා තුනක් හම්බන්තොට වරායට සේන්දු වෙයි

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවට අයත් “අද්මිරාල් ට්‍රිබක්” සහ ” අද්මිරාල් විනොග්‍රදොව්” යන ප්‍රති සබ්මැරීන යුධ ‍නෞකා ද්විත්වය සහ “බොරිස් බුටෝමා” යන සැපයුම් නෞකාව අද (2020 අගෝස්තු 31) හම්බන්තොට වරායට සේන්දු විය.

01 Sep 2020

නාවික හමුදාව විසින් උතුරු සහ දකුණු වෙරළ තීරයන් පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ

නාවික හමුදාව විසින් සංවිධානය කරන ලද තවත් වෙරළ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් කිහිපයක් උතුරු සහ දකුණු නාවික විධානයන් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පසුගිය සතිය තුල ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

01 Sep 2020