வெற்றிபெற்ற சாமதானத்தை பாதுகாப்பதற்கு மற்றும் தேசத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக கடற்படை வீர்ர்கள் சத்தியப்பிரமாணம் செய்தனர்

2016 ஆண்டில் வேலைகள் சுப நேரத்தில்

05 Jan 2016

முத்துராஜவலையில் மண்ணெண்ணை கசிவினை தடுப்பதற்கு கடற்டையினர் உதவிசெய்வர்.

முத்துராஜவலை மண்ணெண்ணை களஞ்சியத்திற்கு மண்ணெண்ணை கொண்டு செல்லும் பம்பிய்யை

05 Jan 2016