නව නාවික හමුදාපතිතුමා මියගිය රණවිරුවන්ට සිය කෘතවේදීත්වය පුද කරයි

නව නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතා අද දින (ජූලි 13) වැලිසර නාවික හමුදා රණවිරු ස්මාරකය අභියසදී ඊට පුෂ්පෝහාර දක්වා විනාඩි දෙකක නිෂ්ශබ්දතාවයක් සුරකිමින් අප මාතෘ භූමියේ නිදහස හා ඒකීයභවය උදෙසා සිය ජීවිත පුද කරන ලද රණවිරුවන්ට සිය කෘතවේදීත්වය පුද කරන ලදී.

13 Jul 2015