තඹ කම්බි තොගයක් අනවසරයෙන් හම්බන්තොට වරායෙන් පිටතට රැගෙනයාමට උත්සහ කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට
 

හම්බන්තොට නාවික අනුකණ්ඩයට අනුයුක්ත නාවිකයන් පිරිසක් විසින් තඹ කම්බි තොගයක් අනවසරයෙන් හම්බන්තොට වරායෙන් පිටතට රැගෙනයාමට උත්සහ කළ පුද්ගලයෙකු ඊයේ (30) එම වරාය පරිශ්‍රයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

01 May 2017

උතුරු නාවික විධානය විසින් යාපනය මාවඩිපුරම් හි ක්ෂේත්‍ර වෛද්‍ය සායනයක් පවත්වයි
 

නාවික හමුදාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනු ලබන ප්‍රජා සත්කාරක හා සමාජ සේවාවන්හි තවත් එක් පියවරක් වශයෙන් ඊයේ (30) යාපනය අර්ද්වීපයේ, මාවඩිපුරම් ආදර්ශ ගම්මානයේ නැවත පදිංචි කරන ලද පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ක්ෂේත්‍ර වෛද්‍ය සායනයක් පවත් වන ලදී.

01 May 2017