කැළණි ග‍ඟේ ගසාගෙන ගිය පාවෙන අප ද්‍රව්‍ය බාධකය යලි ස්ථාපිත කිරිමට නාවික හමුදා සහය

පසු ගිය දින කිහිපය පුරා පැවති අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් කැළණි ග‍ඟේ ජල මට්ටම ඉහල යාමත් සමඟ ජල පහරට හසුවී කැඩී ගිය අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයට ජලය ලබා ගන්නා ස්ථානය (water intake well) වෙත අපද්‍රව්‍ය ඇතුල්විම වැළැක්වීමට යොදා තිබූ පාවෙන ජල බාධකය (Floating Boom) නැවත යතාතත්වයට පත් කිරීමට නාවික හමුදාව 2021 මැයි මස 18 වන දින කටයුතු කරන ලදි.

අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරය වෙත කැළණි ගඟ වෙතින් ජලය ලබා ගන්නා ස්ථානය වෙත ජලය සමග පාවී එන අපද්‍රව්‍ය සහ තෙල් සහිත කොටස් ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා අඩි 320ක් පමණ දිගින් යුත් විශේෂිත පාවෙන අපද්‍රව්‍ය බාධකයක් යොදා ඇත. කැළණි ගගේ ජල මට්ටම ඉහළ යාමත් සමග මෙම අප ද්‍රව්‍ය බාධකය කැඩී මීටර් 400ක් පමණ ගඟ දිගේ පහළට ගසා ගෙන ගොස් ඇත. මෙය යතා තත්ත්වයට පත්කර ගැනීමට සහය වන ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් සිදු කල ඉල්ලීමකට වහාම ප්‍රතිචාර දැක්වූ නාවික හමුදාව, බටහිර නාවික විධානයට අයත් කිමිදුම් සහ විශේෂ යාත්‍රා බලඝණයේ නාවික පුද්ගලයන්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් මෙම අප ද්‍රව්‍ය බාධකය නැවත යතාතත්ත්වයට පත් කිරිමේ මෙහෙයුමට යොදවන ලදි.

ඒ අනුව මිටර් 400ක් පමණ ජලයේ ගසාගෙන ගොස් තිබූ එම පාවෙන අප ද්‍රව්‍ය බාධකය සෙඩ්රික් යාත්‍රාද උපයෝගී කර ගනිමින් මහත් පරිශ්‍රමයක් යොදා නැවත රැගෙන විත් අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරය වෙත ජලය ලබා ගන්නා ස්ථානයෙහි ස්ථාපිතකර යතාතත්ත්වයට පත් කිරීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කෙරිණි.

තවද, ඕනෑම හදිසි අපදා තත්ත්වයක් හමුවේ අවශ්‍ය සහය ලබා දීමට නාවික හමුදාව නිරන්තර සුදානමින් සිටි.