හක් බෙල්ලන් 179 ක් සමග සැකකරුවෙක් නාවික හමුදා භාරයට

නාවික හමුදාව විසින් අද (2020 පෙබරවාරි 03 ) යාපනය, චාටි වෙරළ තීරයේ සිදු කළ වැටලීමකදී හක් බෙල්ලන් තොගයක් සමග සැකකරුවෙක් (01) නාවික හමුදා ‍භාරයට ගන්නා ලදි.

නීති විරෝධී කටයුතු මැඩ පැවැත්වීම වෙනුවෙන් නාවික හමුදාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන තවත් වැටලීමක් යාපනය, චාටි වෙරළ තීරයේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලදි. ඒ අනුව සිදු කරන ලද වැටලීමේදී අලෙවි කිරීම සඳහා එකතු කර තිබූ හක්බෙල්ලන් 179 ක් සොයා ගන්නා ලදි. එහිදී සැකකරුවෙක් (01) නාවික හමුදා භාරයට ගෙන ඇති අතර, ඔහු වයස අවුරුදු 47ක් වන යාපනය, මාන්කුම්බාන් ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බව හදුනාගෙන ඇත.

නාවික හමුදා භාරයට ගන්නා ලද හක් බෙල්ලන් තොගය සහ සැකකරු සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා යාපනය, සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂක කර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලදි.