නාවික හමුදා රග්බි කණ්ඩායමට විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක්.

2020 පෙබරවාරි 02 වන දින කොළඹ පොලිස් ක්‍රීඩා පිටියේ නාවික හමුදා රග්බි කණ්ඩායම සහ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම අතර පැවති තරඟයෙන් 44 – 24 ක් වශයෙන් විශිෂ්ඨ ජයක් ලබාගැනීමට නාවික හමුදා කණ්ඩායම සමත් විය.

2019 / 2020 අන්තර් සමාජ ඩයලොග් රග්බි තරඟාවලියේ දෙවන වටයේ තවත් එක් තරඟයක් නාවික හමුදා රග්බි කණ්ඩායම සහ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායම අතර කොළඹ පොලිස් ක්‍රීඩා පිටියේදී පවත් වන ලදි. එහිදී 44 ට 24 ක් වශයෙන් විශිෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කර ගැනීමට නාවික හමුදා රග්බි කණ්ඩායම සමත් වූ අතර, මෙම තරඟයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් නාවික හමුදාධිපති වයිස් අද්මිරාල් පියල් ද සිල්වා සහභාගී විය.

තවද, මෙහිදී විශිෂ්ඨ දක්ෂතා දැක්වූ තරඟයේ හොඳම ක්‍රීඩකයාට හිමි කුසලානය නාවික හමුදාධිපති තුමන් විසින් නාවික හමුදා රග්බි කණ්ඩායමේ සාමාන්‍ය නැවි අබ්දුල් මුෂීන් ක්‍රීඩකයා හට ලබා දෙන ලදි.