මඩකළපුව කළපු ප්‍රදේශයෙන් තහනම් ධීවර දැල් 191 ක් නාවික හමුදාව සොයා ගැනේ

නැගෙනහිර නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවිකයන් පිරිසක් විසින් අද (මාර්තු 30) උදෑසන මඩකළපුව, කළපු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව සිදු කළ මුර සංචාරයක් අතරතුරදී නිතිවිරෝධි ලෙස මසුන් ඇල්ලීමට යොදා ගන්නා තහනම් ධීවර දැල් තොගයක් සොයා ගැනීමට සමත්ව ඇත. ඒ අනුව, අඩි 100 ක් පමණ දිගකින් යුත් තහනම් දැල් 191 ක් සොයා ගත් අතර, අදාල ධීවර දැල් ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා මඩකළපුව, සහකාර ධීවර අධ්‍යක්‍ෂක කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලදී.

පසුගිය දින කිහිපය පුරාම නාවික හමුදාව සිදු කළ මෙහෙයුම් හේතුවෙන් මෙවැනි නීති විරෝධී දැල් විශාල ප්‍රමාණයක් සොයා ගැනීමට මෙන්ම නීති විරෝධී දැල් භාවිතා කරමින් මසුන් ඇල්ලීමට කටයුතු කරනු ලබන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ද නාවික හමුදාව කටයුතු කර ඇති අතර, එමඟින් අනාගත පරපුරට මත්ස්‍ය සම්පත මෙන්ම සාගර සම්පත සුරක්‍ෂිත කර දීමට නාවික හමුදාවට හැකිවි ඇත.