සහන සැළසීමෙන් පසු ඇමරිකානු නාවික හමුදා ‘ලේක් ඊරි’ නෞකාව කොළඹ වරායෙන් නික්ම යයි
 

පසුගිය 11 වන දින පශ්චාත් සහන සැලසීමේ ‍මෙහෙයුම් සඳහා මෙරටට පැමිණි ඇමරිකානු නාවික හමුදාවට අයත් ‘ලේක් ඊරි’ යුද නෞකාව අද (ජුනි 19) සිය සංචාරය සාර්ථක ලෙස නිමා කරමින් කොළඹ වරායෙන් පිටත් විය. එහිදී, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් නාවික සම්ප්‍රදානුකූලව එම නෞකාව වෙත සමුදීම සිදු කරන ලදී.

නෞකාවේ අණදෙන නිලධාරී වශයෙන් කපිතාන් ඩී මැක්ෆර්සන් මහතා කටයුතු කරන අතර, 300 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්යය මණ්ඩලය පසුගිය කාල සීමාව තුළදී ශ්‍රී ලංකාවට බලපෑ අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් අවතැන් වූ ජනතාව හට සහන සැළසීමේ සහ ඔවුන් වෙනුවෙන් මානුෂීය උපකාර කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට විශාල සහායක් දැක්වීය.

තවද, නෞකාව දිවයිනේ රැඳී සිටි කාල සීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සංවිධානය කරනු ලැබූ වැඩසටහන් රාශියකට සහභාගී වූ අතර, පුහුණු වැඩසටහන් සහ හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික වැඩසටහන් කිහිපයකට ද එහි නැව් මුළුව සහභාගී විය.