ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් ඉන්දයාවේ නිෂ්පාදනය කෙරෙන අධි තාක්ෂණික නෞකාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය අධ්‍යනය කිරීමට නාවික කණ්ඩායමක් ඉන්දියාවට
 

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු පුළුල් කිරීම වෙනුවෙන් ඉන්දියානු ‍ගෝවා නැව් තඨාකංගනයේ නිෂ්පාදනය කරමින් පවතින ගැඹුරු මුහුදු නිරීක්ෂණ නෞකා ද්විත්වයේ නිමැවුම් කටයුතු අවසන් අධියරට ලඟා වෙමින් පවතී. ඒ අනුව ඉන් එක් නෞකාවක පහසුකම් හා තාක්ෂණය අධ්‍යනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නිලධාරීන් සහ නාවිකයින් පිරිසක් ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ගියහ.

ශ්‍රී ලංකාවට අයත් මුහුදු සීමාව තුළ සාගරික මුර සංචාර සිදු කිරීම, විශේෂ සෝදිසි කිරීම් හා මුදවා ගැනීම් මෙන්ම සාගරික පරිසර පද්ධති අපවිත්‍ර වීම පාලනය කිරීම වැනි මෙහෙයුම් මෙම නෞකාව මගින් සිදු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. එමෙන්ම මෙම නෞකාව නාවික හමුදා නෞකා බලඝණයට එක් වූ පසු නාවික හමුදාව සතු විශාලතම ධජ නෞකාව වනු ඇත.

මෙම නෞකාව දිගින් මීටර් 105.7 ක් වන අතර, පළලින් මීටර් 13.6 කින් යුක්ත වේ. ඊට අමතරව ටොන් 2350 ක ධාරිතාවයකින් සහ හෙලිකොප්ටර් යානා ගොඩබැස්සවිය හැකි හෙලිපථයකින් ද යුක්තය. මෙම නෞකාව නිලධාරීන් 18 දෙනෙකුට සහ නාවිකයින් 100 දෙනෙකුට රාජකාරී කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් වලින් සමන්විත වේ. තවද, නාවික සැතපුම් 4,500 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කිරීමේ හැකියාව ද මෙම නෞකාව සතුය.

මෙම අධිතාක්ෂණික නෞකාවන් නිශ්පාදනය කිරීම 2014 වසරේ මැයි මස ආරම්භ කරන ලද අතර, නෞකාවන් දිය මතට මුදා හැරීම පසුගිය වසරේ (2016) ජුනි මස සිදු කෙරිණි. මෙම වසරේ (2017) ජුනි මස වන විට නෞකාවන් ද්විත්වය අතරින් එක් නෞකාවක් සහ ඉන් පසු වසරක ඇවෑමෙන් අනෙක් නෞකා‍ව ද ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට එක් වීමට නියමිතව ඇත.