2016 වසරේ සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරීයෙන් නාවික හමුදාව කෝටි 226 ක ආදායමක් උපයයි
 

ඇවන්ගාර්ඩ් පෞද්ගලික සමාගම සතුව පැවති සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරී කටයුතු ශ්‍රිලංකා නාවික හමුදාව වෙත භාර ගැනීමෙන් අනතුරව, පසුගිය 2016 වසර තුළ රුපියල් කෝටි 226 කට අධික මුදලක් රජයට උපයා දීමට සමත් වී ඇත. ඒ අනුව 2016 ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා මෙහෙයුම් 6371 කට නාවික හමුදාව සම්බන්ධ වී ඇත. ඉන් 5928 ගාල්ල වරායෙන් සිදු කර ඇති අතර, කොළඹ වරායෙන් සිදු කර ඇති මෙහෙයුම් ගණන 443 කි.

2015 නොවැම්බර් මස 13 වන දින මෙම රාජකාරිය නාවික හමුදාවට පවරාගත් අතර එදා සිට, ඊයේ (2) වන විට උපයා ඇති සමස්ථ ආදායම රුපියල් කෝටි 263 වේ. ඒ අනුව නැව් වාර 7,457 ක මෙහෙයුම් සදහා නාවික හමුදාව සම්බන්ධ වී ඇති අතර එමගින් රුපියල් කෝටි 263 කට අධික මුදලක් රජය වෙත උපයා දී ඇත. ඒ අනුව, ගාල්ල සහ කොළඹ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන මගින් පිළිවෙලින් මෙහෙයුම් 6922 සහ 535 ක් සිදු කර ඇති අතර, දළ වශයෙන් මසක් තුළ මෙහෙයුම් 573 ක් පමණ සිදු කර ඇත.

තවද, මෙමගින් ගාල්ල සහ කොළඹ යන මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන ඔස්සේ අවි ආයුධ ලබා ගැනීම, රදවා ගැනීම නිකුත් කිරීම සහ ඒහා අනුබද්ධ අනෙකුත් ආරක්ෂක සේවාවන් දේශීය මෙන්ම විදේශීය ආරක්ෂක කණ්ඩායම් සඳහා සපයනු ලැබේ. සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරී කටයුතු සිදු ‍කිරීමෙන් උපයාගත් එම ආදායම රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල වෙත සෘජුවම බැර කිරීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කරන ලදී.

පෙර පැවති ආරක්ෂක ගිවිසුම අවලංගු වීමත් සමග වෙළඳ නැව් සඳහා ආරක්ෂාව සැපයීම සහ වෙළඳ නෞකාවන්ට ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා ආරක්ෂක සමාගම් වෙත ‍සේවා සැපයීම යන කර්තව්‍යයන් නාවික හමුදාව වෙත පැවරිණි. අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් නිකුත් කරන ලද විශේෂ නියෝගයක් මත ‍එම කටයුතු නාවික හමුදාව විසින් භාර ගන්නා ලදී.

එම රාජකාරීන් භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව වෙළඳ නෞකාවන්හි සාගරික ආරක්ෂක රාජකාරීන් සඳහා ගිනි අවි සහ පතරොම් ලබා දීම නාවික හමුදාව සතු ප්‍රධාන රාජකාරිය විය. එමෙන්ම, අධි අවදානම් කලාප හරහා නිරන්තරයෙන් යාත්‍රා කෙරෙන වෙළඳ නෞකාවන්හි ආරක්ෂක අවශ්‍යතාවයන් ගාල්ල සහ කොළඹ ප්‍රදේශයන් හරහා ඉතා කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට නාවික හමුදා නිලධාරීන් සහ නාවිකයන් කටයුතු කර ඇත.