වේදනා නාශක ඖෂධ තොගයක් සමග පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට
 

නාවික බුද්ධි අංශය වෙත ලද තොරතුරකට අනුව, බටහිර නාවික විධානයට අයත් උස්වැටකෙයියාවේ හි පිහිටි, ශ්‍රි ලංකා නාවික නෞකා කැලණි ආයතනයට අනුයුක්ත නාවිකයන්, ගම්පහ ඖෂධ හා ආහාර අන්තර් මණ්ඩලය සහ මිගමුව පොලිසිය හා එක්ව කළ මෙහෙයුමකදී මත්විම සඳහා අලවි කිරිමට සුදානම් කර තිබු වේදනා නාශක ඖෂධ පෙට්ටි 10 ක් සමග පුද්ගලයෙකු ඊ‍යේ (29) සීදුව ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා සහ ඖෂධ තොගය ඉදිරි විමර්ශණ කටයුතු සඳහා මිගමුව පොලිසිය වෙත භාර දීමට කටයුතු කෙරිණි.