නීතිවිරෝධී ධීවර කටයුතුවල යෙදී සිටි ලාංකික ධීවරයින් දසදෙනෙකු නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට
 

කල්පිටිය ශ්‍රීලංනානෞ විජය අයතනයට අනුයුක්ත නාවිකයන් පිරිසක් විසින් ඊයේ (5) පෙරිය අරිච්චල් සහ ඉප්පන්තිව් මුහුදු ප්‍රදේශයේ දී නීති විරෝධී ලෙස තහනම් දැල් භාවිතා කරමින් ධීවර කටයුතුවල නිරතව සිටි පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකු ඒ සඳහා යොදා ගත් වල්ලම් 5ක් සහ නීති විරෝධී තංගුස් දැල් සමග අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් සහ භාණ්ඩ ඉදිරි විමර්ෂණ කටයුතු සඳහා පුත්තලම සහකාර ධීවර පරීක්ෂක වෙත භාරදීමට කටයුතු කෙරිණි.