காலி, வக்வெல்ல பாலத்தைச் சுற்றியுள்ள குப்பை கூளங்கள் அகற்ற கடற்படை பங்களிப்பு

கின்தோட்டை பகுதியூடாக கடலுக்கு செல்லும் கின் கங்கை குறுக்கே வக்வெல்ல பகுதியில் உள்ள குறுகிய பாலத்தில் நீரினை தடுக்கும் வகையில் குவிந்து காணப்பட்ட குப்பைகளை அகற்றும் பணிகளில் கடற்படை தொடர்ந்து பங்களித்து வருகிறது. அதன் படி 2021 பிப்ரவரி 20 அன்று வக்வெல்ல பாலத்தின் கீழ் சேகரிக்கப்பட்ட குப்பைகளை அகற்ற கடற்படை மீண்டும் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

கிங் கங்கைக்கு, குப்பைகளை முறையற்ற முறையில் கொட்டுதல், மரங்கள் மற்றும் மூங்கில் புதர்களை வெட்டுதல் போன்ற பல காரணங்களின் விளைவாக ஆற்றின் உயரும் நீர் மட்டம் இத்தகைய குப்பைகளை சிக்க வைக்கிறது. மேலும், இந்த குப்பை கூளங்கள் வக்வெல்ல குறுகிய பாலத்தில் சிக்கி, படிப்படியாக நீரின் ஓட்டத்தைத் தடுக்கிறது. இது தொடர்பாக நிலையான கவனம் செலுத்தும் கடற்படை தெற்கு கடற்படை கட்டளையைச் சேர்ந்த சுழியோடி மற்றும் மரையின் பிரிவுகளின் கடற்படையினர் குறித்த இடத்திற்கு அனுப்பி குப்பை கூளங்கள் அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.