கனடிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் துனை தளபதியுடன் சந்திப்பு
 

இலங்கையின் கனடிய உயர் ஆணையத்தில் பாதுகாப்பு ஆலோசகரான கரனல் மைக் ஹோகன் அவர்கள் இன்று (ஜுன் 29) கிழக்கு கடற்படை கட்டளையின் துனை தளபதி கொமடோர் நன்தன ஜயரத்ன அவர்களை கிழக்கு கடற்படை கட்டளை தலைமையகத்தில் வைத்து சந்தித்தார்.

இச் சந்திப்பில் இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் இன் நிகழ்வு நினைவு கூறி நினைவுச் சின்னங்களும் பரிமாரிக் கொள்ளப்பட்டன.