'குய் ஜி குவாங்' எனும் சீன கடற்படை கப்பல் தாயாகம் திரும்பின
 

நல்லெண்ண விஜமொன்றை மேற்கொண்டு கடந்த நவம்பர் 10 ஆம் திகதி கொழும்பு துறைமுகத்திற்கு வந்தடைந்துள்ள சீன கடற்படையின் 'குய் ஜி குவாங்' எனும் பயிற்சி கப்பல் வெற்றிகரமாக தனது விஜயத்தை முடிவு செய்து இன்று (நவம்பர் 14) நாட்டை விட்டு புறப்பட்டுள்ளது. மேலும் இலங்கை கடற்படையினர் கடற்படை மரபுகளுக்கமைய மரியாதை செலுத்தி குறித்த கப்பல்களை அனுப்பிவைத்தனர்.

05 நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொன்டு வந்தடைந்துள்ள குறித்த கப்பல் இலங்கையில் நங்கூரமிட்டுள்ள காலத்தில் இக் கப்பலின் ஊழியர்கள் பல விளையாட்டு போட்டிகள், பயணங்கள், பயிற்சி நிகழ்வுகள் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்ச்சிகள் போன்ற நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றனர்.