பிரான்ஸ் கடற்படை அகொநிட் கப்பலில் வரவேற்பு விழா
 

கொழும்புத்துறை முகத்திற்கு வருகை தந்துள்ள பிரான்ஸ் கடற்படைக்கு சொந்தமான “எகோநிட்“ கப்பலில் வரவேற்பு விழா அமைக்கப்பட்டிருந்த்து. இதன் பிரதம அதிதியாக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ. ருவன் விஜேவர்தன அவர்கள் கலந்துகொண்டுடன் அத்துடன் பாதுகாப்பு செயலாளர் பொறியியலாளர். கருணாசேன ஹெட்டியாராச்சி கடற்படைத் தளபதி வைஸ் அட்மிரல் ரவீந்திர விஜேகுணரத்ன, இலங்கைக்கான பிரான்ஸ் துதுவர் திரு ஜின் மாரின் மற்றும் திருமதியும் அக்கப்பலின் கட்டளைத் தளபதி வரவேற்றதுடன் மரியாதை அணிவகுப்பொன்றும் இடம்பெற்றது. சந்திப்பின் போது இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டுடன் இந்நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் நினைவுச்சின்னங்களும் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன.